Svar på Artikel i Skärgården

Efter att ha läst Carin Tellströms krönika ”Vindkraft – ja tack!” på ledarplats i tidningen Skärgården nr 24, 12 juni 2008, är jag både förundrad och förvånad över ensidigheten i innehållet.
Det tycks vara lätt för människor som bor långt bort ifrån de aktuella problemen att ha synpunkter. Tellström ondgör sig över att det är så mycket motstånd till de planerade åtta vindkraftsparker, med sammanlagt 25 vindkraftverk på Ljusterö. Naturligtvis har alla all rätt att ha synpunkter, även om man arbetar på en tidning och skall försöka vara neutral. Många av oss som bor och känner för vårt Ljusterö, försöker också framföra våra åsikter. Vi tycker inte om att vår ö blir förstörd av en överetablering av vindkraftverk, som till sin primära del ska skapa rikedom för en mindre grupp personer, som inte tycks ha någon känsla för öns kultur och naturvärden. Det verkar dock som om synpunkter från människor i det direkta närområdet inte ska räknas. Artikeln refererar till vad företrädare för Kraftö tycker, men tar inte upp några argument från boende eller markägare.

På tidningen Skärgårdens hemsida framgår bland annat att;

”Dess främsta syfte är att skapa och ge skärgårdens befolkning en demokratisk arena”.

”Tidningen, som strävar efter att vara så objektiv och neutral som möjligt, är politiskt oberoende och det redaktionella materialet står fritt från politiska partier, organisationer, ägare och andra intressen”.

Det känns inte som om Tellström beaktat detta i sin artikel, likväl som Österåkers kommuns egen ”Översiktsplan” som bland annat säger att;

”Öns karaktär och huvudsakliga markanvändning bör vara oförändrad. Viss
komplettering av bebyggelse och anläggningar kan prövas i anslutning till befintlig
bebyggelse. De fastboendes intressen skall väga tungt i denna prövning”

Dessutom säger Länsstyrelsen i sin rapport R2007:12 att;

”I och med att vindkraft kan lokaliseras inom områden som har så låga vindhastigheter
som 6 m/s, bör det nu vara lättare att hitta intressanta områden för vindkraft även inne
på land i länet. Det borde vara en fördel eftersom de mest skyddsvärda områdena
därigenom skulle kunna undvikas.”

Vindkraft – ja tack!.
Sannolikt ställer sig de flesta öbor sig positiva till vindkraft!
Men – de föreslagna vindkraftsparkerna på Ljusterö, planeras att placeras på så små marker, att det berör grannmarkägare. Konsekvensen blir att dessa inte längre kan nyttja sin mark på det sätt som dom själva önskar. Bland annat sätts vindkraftverk på 141 meters höjd upp så nära som 60 meter från gräns till grannmark. Sker en etablering som på andra platser, kommer det att bli förbud mot bebyggelse inom en radie på 500 m från kraftverket. Med andra ord gör man alltså ett intrång på annans mark med 440 m. Ett sådant förbud meför att våra barn eller barnbarn inte kommer att kunna stycka en tomt och bygga sig ett hem på den egna marken.
Förutom detta kommer det troligen bli en detaljplanering av området och därmed blir jakten på grannmarken bli belagd med sådana restriktioner att dessa markägare måste ansöka om dispans hos Länstyrelsen för att få jaga.
Så, Carin Tellström, ha gärna dina synpunkter, men ta reda på vad som ligger bakom protesterna. Sluta raljera och bli opartisk! Lyssna på synpunkter från berörda och inte bara på vad Kraftö säger i eget intresse. Markägere och boende på ön har synpunkter, vilka bör komma fram lika starkt.

Slå gärna ett slag för vindkraft, men propagera för att vindkraftverken sätts upp på mark som kan bära dessa. Sådan mark finns det gott om på fastlandet, där det finns stora skogar och lika mycket vind. Där kommer de att göra stor nytta utan att förstöra väderfull natur och skada annans mark och intressen.

Anders Henriksson
Tranvik
Södra Ljusterö

0 Responses to “Svar på Artikel i Skärgården”  1. Kommentera

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: