Arkiv för juli, 2008

Öppet brev till myndigheter och organisationer

Hjälp oss att bevara unik skärgårdsidyll

Det privatfinansierade företaget Kraftö AB har för avsikt att storskaligt etablera 23 vindkraftverk mitt i den känsliga mellanskärgården. De 150 meter höga kraftverken med 90 meter vingspann är de största i sitt slag och ön kommer att beläggas med en bullermatta på nivåer som överstiger naturvårdsverkets rekommendationer i känsliga miljöer som fjäll och skärgårdar där en bullerfri miljö eftersträvas.

Ljusterö med närskärgård utgör en central del av den unika och levande mellanskärgården. Naturupplevelser, fridlysta djur- och fågelarter, rekreation, turism och småskalig affärsverksamhet utgör grunden för hundratusentals besökare och de trettiotusen som bor på och kring ön. Ljusterö är tätbefolkad med stor visibilitet från närskärgården och få små fria naturområden.

Stockholms skärgård är ett område av riksintresse. De stränga reglerna för strandskydd, fridlyst natur djur och fågelliv samt bebyggelse värnar skärgårdens sköra och unika miljö, samt kulturskydda den bebyggelse som är genuin i landskapet.

Allemansrätten och fridlyst havsörn riskeras
Större delen av norra mellanskärgården, vilket även innefattar flera naturreservat, kommer att påverkas av den tänkta ”vindkraftfabriken” på Ljusterö. Boverket och Länsstyrelsen i Stockholm avråder klart i omfattande utredningar från storskalig utbyggnad av vindkraft i Stockholms skärgård av hänsyn till dess världsunika och känsliga karaktär, betydelsen för rekreation, upplevelseturism samt mångfald av intressen.

Man måste förstå att kring varje ”kaknästorn” finns en skyddszon om 1000 meter som inte får användas. Detta inskränker kraftigt på rättigheterna och intressen hos människor som vill vara i den unika naturen Ornitologer, svampplockare, vandrare till båtmänniskor och naturhamnar kommer att påverkas. Vi får heller inte glömma att många undersökningar visar att djurliv kring vindkraftverk påverkas mycket negativt av ljud, skuggningar och blinkningar.

Ljusterö är en mycket populär natur och kulturbyggd och att en exploatering i linje med den som KRAFTÖ AB föreslagit riskerar att förstöra den unika skärgårdsmiljön med flera fridlysta arter så som havsörn.

Vindkraft är bra
Småskalig vindkraft kan lösa lokala behov av energi runt om i Sverige, så även på Ljusterö. Storskalig vindkraft däremot kräver etablering på av riksintresse lämpliga platser där vindkraftspark och infrastruktur har förutsättningar utan att känsliga miljöområden påverkas.

Hjälp oss att påverka och att skydda vår unika och känsliga natur och kulturbyggd kring Ljusterö. De enorma verken kommer att påverka den känsliga skärgårdsmiljön på och omkring Ljusterö för all framtid, förändra kulturlandskapet och oersättlig natur och utgöra ett hot mot fridlysta arter som havsörn och fladdermöss.
Vi behöver din hjälp.
Ta kontakt med oss via http://www.bevaraljustero.nu eller Mail: bevaraljustero@gmail.com