Arkiv för augusti, 2008

IDEELLA FÖRENINGEN FÖR LJUSTERÖ NATUR OCH MILJÖ

För att öka möjligheterna att påverka utvecklingen av Ljusterö, har vi den 23:e augusti 2008 bildat en ideell förening.  Vi blir nu fler medarbetare och har fått en bred kompetens i styrelsen.

Ladda ned ansökan om medlemskap som pdf: medlemsansokan

 

 

ANSÖK OM

MEDLEMSKAP I DEN IDEELLA FÖRENINGEN

”FÖR LJUSTERÖ NATUR OCH MILJÖ”

Föreningen har som ändamål att bedriva opinionsbildande verksamhet med syfte att främja friluftslivet och naturvärdena på och omkring Ljusterö. Detta innebär att kritiskt granska planer och markexploateringsförslag som berör Ljusterö, samt att gentemot myndigheter och organisationer företräda medlemmarnas intressen i sådana frågor.

Föreningen för Ljusterö natur och miljö har som första fråga att seriöst granska och behandla förslag till storskalig vindkraftutbyggnad på Ljusterö för att hävda den enskilda individens tillgång till ostörd natur och miljö.

Namn:………………………………………………………………………………….

Fastighetsbeteckning:……………………………………………………………

Postadress:……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………

Telefonnr:……………………………………………………..

Mobilnr:        ………………………………………………………….

Mailadress:………………………………………………………..                                                                                                                                       

Ansökan skickas till något av följande ställen

Brev: c/o Monica Jansson, Noretvägen 44, 184 95 Ljusterö

Mail: bevaraljustero@gmail.com

Anmäl dig på webben: www.bevaraljustero.nu

Medlemsavgift för 2008 och 2009, 100kr per familj, att inbetalas till

pg 434 33 82-0 ( L Olsson) obs!!!  Glöm inte ange avsändare! 

och namn på samtliga familjemedlemmar som vill stödja vårt arbete.