IDEELLA FÖRENINGEN FÖR LJUSTERÖ NATUR OCH MILJÖ

För att öka möjligheterna att påverka utvecklingen av Ljusterö, har vi den 23:e augusti 2008 bildat en ideell förening.  Vi blir nu fler medarbetare och har fått en bred kompetens i styrelsen.

Ladda ned ansökan om medlemskap som pdf: medlemsansokan

 

 

ANSÖK OM

MEDLEMSKAP I DEN IDEELLA FÖRENINGEN

”FÖR LJUSTERÖ NATUR OCH MILJÖ”

Föreningen har som ändamål att bedriva opinionsbildande verksamhet med syfte att främja friluftslivet och naturvärdena på och omkring Ljusterö. Detta innebär att kritiskt granska planer och markexploateringsförslag som berör Ljusterö, samt att gentemot myndigheter och organisationer företräda medlemmarnas intressen i sådana frågor.

Föreningen för Ljusterö natur och miljö har som första fråga att seriöst granska och behandla förslag till storskalig vindkraftutbyggnad på Ljusterö för att hävda den enskilda individens tillgång till ostörd natur och miljö.

Namn:………………………………………………………………………………….

Fastighetsbeteckning:……………………………………………………………

Postadress:……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………

Telefonnr:……………………………………………………..

Mobilnr:        ………………………………………………………….

Mailadress:………………………………………………………..                                                                                                                                       

Ansökan skickas till något av följande ställen

Brev: c/o Monica Jansson, Noretvägen 44, 184 95 Ljusterö

Mail: bevaraljustero@gmail.com

Anmäl dig på webben: www.bevaraljustero.nu

Medlemsavgift för 2008 och 2009, 100kr per familj, att inbetalas till

pg 434 33 82-0 ( L Olsson) obs!!!  Glöm inte ange avsändare! 

och namn på samtliga familjemedlemmar som vill stödja vårt arbete.

3 Responses to “IDEELLA FÖRENINGEN FÖR LJUSTERÖ NATUR OCH MILJÖ”


 1. 1 Gunnar Liljedahl augusti 1, 2011 kl. 6:52 f m

  Jag ser att ni tycks vara overeksamma.
  Det är bra, när er kompetens är så dålig.

  ”Ett bergvärmehål kostar idag totalt c:a 125 000 inkl. moms och betalar sig senast inom 5 år med dagens energipriser.”
  5 år är om det vore sant mycket lösnasamt. Rätt svar är 3½ år.

  Det finns många bra platser för vindkraftverk på Ljusterö ut natursynpunkt.

  • 2 bevaraljustero augusti 2, 2011 kl. 9:41 f m

   Uppgiften om 125.000:- är insänt av en besökare på vår hemsida. Inlägget är från 2009 så det kanske inte är helt fel med den tidens priser på värmepumpar och el.
   Ljusterö tillhör de 4 % av Sverige som är klassat för att vara viktigt för natur och miljö. Det finns också stora områden som är klassade som viktiga (och optimala ) för vindkraft.
   Vid all etablering av bebyggelse, industri och kraftverk mm. måste man väga in olika intresssen. Helt klart är att det på Ljusterö väger tungt att det är ett tätbebyggt fritidsområde som kommer att störas av nya kraftverk. Kan inte vara så att stödet för vindkraft blir bättre desto större skada etableringen ger? Vår paroll är att vindkraftverk skall placeras där de gör stor nytta och liten skada och inte tvärtom. Tack vara elnätet kan alla som vill tillgodogöra sig el från vindkraftverk göra så, oavsettt placeringen av kraftverk.
   mvh/ Styrelsen för Ljusterö Natur och Miljö

 2. 3 Fritidsboende på Ljusterö januari 29, 2009 kl. 5:24 e m

  Det är bra att föreningen jobbar hårt för att stoppa en ohejdad utbyggnad av kommersiell el-kraftproduktion på Ljusterö.

  Kraftproduktion ska man inte ha i friluftsområden. De c:a 1600 fastboende måste börja inse att Ljusterös hela existens som en levande skärdgårdsö med tillgång till vägverksfärja, arbetstillfällen på hemorten, affärer, kommunalservice m.m. är helt beroende av de fritidsboendes investeringar och beställning av jobb på ön. Utan fritidsboende skulle Ljusterö nästan ligga på gränsen till att få en vägverksfärja vilket skulle avfolka ön totalt.

  Men det är också viktigt att föreningen för Ljusterös Natur & Miljö inte bara blir en förening som stirrar sig blind på vindkraftverk, även om detta kanske tar all tid förnärvarande, utan verkar på flera plan, t.ex. genom att arbeta för gemensamma offertintagningar av tekniska lösningar som kan minska energiförbrukningen för både fritidsboende och permanentboende. Det finns uppenbara fördelar och mycket stora kostnadsbesparingar att hämta om en förening med många hushåll anslutna, exempelvis kan erbjuda bergvärme (grundvattenvärme) istället för att var och en tar in offerter från olika installationsfirmor. För ett enskilt hushåll räcker ett enda grundvattenhål med ett djup på max. 200 meter för att kunna sänka sin energiförbrukning för uppvärmning och tappvarmvatten med minst 50%. Kompletterar man med luftvärmepump blir det ändå mer. För de som inte har vattenburen värme kan de flesta hus ganska enkelt kompletteras med vattenburen värme som ersätter de el-element som finns i fastigheten. Man har då också förbrett för att senare kunna montera solfångare av typ uppvärmning av vatten på hustaket som är ytterst effektiva minst 5 månader per år under den ljusa tiden på året. Den vedeldning som pågår på Ljusterö, speciellt bland permanentboende, är en miljöbehov som bl. annat producerar dioxiner och annat och borde minska i användning.
  Ett bergvärmehål kostar idag totalt c:a 125 000 inkl. moms och betalar sig senast inom 5 år med dagens energipriser. Lånevillkoren är mycket goda för den typen av investeringar. Tar en förening in en totaloffert för flera fastigheter går det definitivt att få ner denna kostnad rejält, ju fler desto lägre pris genom att leverantören kan samordna sina insatser och får ett lägre inköpspris hos sina underleverantörer. Dylika satsningar gör det också mindre intressant ur perspektivet ”förnybar energi” att uppföra stora vindkraftverk till en betydligt större kostnad, där man i så fall måste exportera merparten av den el-kraft som produceras till fastlandet och det var väl inte grundtanken med vindkraftverken på Ljusterö ? Sanningen om vindkraftplanerna på Ljusterö är nog att Kraftö AB enbart är ute efter att tjäna pengar på el-kraftproduktion oberoende av konsekvenser för miljö och boende och utnyttjar det politiska läget maximalt. Man kallar sig ”Kraftö” och borde då också kunna erbjuda andra energilösningar än enbart vindkraft.


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: