Arkiv för oktober, 2008

Örnsymposium 2007

Vi har havsörnar på Ljusterö.  Vi hoppas Kommunen inventerar och kartlägger beståndet av havsörn. Det är viktigt att denna sida kommer med i det nya planförslaget som skall vara klart i höst.

Bifogar utdrag från Örnsymposium 2007. Önskas hela skriften (4 MB) skickar vi den efter begäran via vår mail: bevaraljustero@gmail.com. Sammandrag: ornar-och-vindkraft 

Hur viktig denna fråga är, visas tydligt på bilden: