Arkiv för december, 2008

Skrämmande underlag om felplacerade jättekraftverk

Titta på nedanstående länk. På denna sida finns många illustrationer på vindkrafterkens storlek, skuggeffekter, ljusblixtar nattetid m.m.   Dessa olägenheter måste alla få ta del av innan det är för sent.

www.faringtoftanorra.se

Bullerspridning över land och vatten från vindkraftverk

För att få en känsla av hur ljudet färdas över vatten resp land och hur antalet aggregat

påverkar läs nedanstående tabell, med exempel.

 

Notera att de på Ljusterö planerade verken är på 3MW

 

 

Aggregat Vestas 90 (2 MW utvinning)

 

Land

Vatten

 

1 aggregat

2 aggregat

3 aggregat

1 aggregat

2 aggregat

3 aggregat

35 dB

730 m

925 m 

> 1000 m 

1860 m

2660 m

3280 m

40 dB

470 m

615 m

715 m

923 m

1420 m

1790 m

 

Ex:

 

1. Vid en punkt där man står 925 m från ett aggregat och 925 m från ett annat aggregat

är bullernivån 35 dB om ljudet färdas över land.

 

2. Vid en punkt där man står 1790 m från ett aggregat, 1790 m från ett annat aggregat

och 1790 m från ett tredje aggregat är bullernivån 40 dB om ljudet färdas över hav.

 

Ex Beräkning:

 

35 dB gränsen för ett aggregat och som färdas till hälften över vatten och hälften över land

är 730/2+1860/2 = 1295 meter.

Straffskatt på att äga andelar i vindkraftskoperativ

15 öre i uttagsskatt om du har vindkraft
Detta har hänt: Skatteverkets tolkning är nu klar. Vindkraftskooperativ ska betala uttagsskatt på den el som säljs till föreningens medlemmar om det sker till ett lägre pris än ”marknadspriset”, och detta helt utan hänsyn till att medlemmarna erlagt betalning för sina insatser.
Det här gör att priset höjs med 15 öre.
– Ett politiskt arbete pågår med att få till stånd en ändring i lagstiftningen, menar Åke Söderman.
Som ordförande i Rättviksvind ekonomisk förening skriver han till andelslägarna att styrelsen följer hur Dala Vindkraft, O2 och Sveriges Vindkraftkooperativ lyckas via de skattejurister som anlitats i denna fråga. Parallellt försöker dessa intressenter påverka regeringen.
– Målet är att helt undgå denna beskattning och svaret kan vara klart till sommaren 2009.
Hittills har 2 400 andelar sålts i Rättvik och ytterligare 600 är tecknade.
Dala-Demokraten 28 november -08