Arkiv för januari, 2009

Klargörande om Vindkraft på Ljusterö i Svenska Dagbladet

2009-01-11, publicerades i SvD en artikal om problematiken runt vindkraft på Ljusterö.
Se artikeln på:

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_2301105.svd

Artikeln har 50 kommentarer (per 090113). Av dessa stöder 40 stycken kampen mot dessa jättekraftverks placering på Ljusterö och endast  10 st anser att vindkraft skall byggas till varje pris utan hänsyn till andra miljöskäl.

D.v.s 80% är emot vindkraftsplanerna på Ljusterö!  Något för Österåkers politiker att fundera på!

I Artikeln omnämns Conny Söderström, ordförande i  kommunens Miljö och Hälsa som delaktig i beslut runt Vindkraft på Ljusterö, samtidigt som han har ekonomiska intressen i densamma.

Han besvarar påståenden med att han aldrig varit medlem i Ljusterö vind. Protokoll från bildandet av Ljusterö Vind, visar att han glider på sanningen i sitt försvar.

Ett bevis

I en artikel i Miljöaktuellt nr 7, 2008 om Vindkraft på Ljusterö citeras Conny Söderström som slutkläm:

”Fritidsfolk lyssnar inte på argument. De har alltid synpunkter och klagar.”

Det är svårt för de boende på Ljusterö att ha förtroende för den demokratiska processen runt tillstånden för vindkraft då en central och viktig myndighetsperson sitter på två stolar, och samtidigt har en arrogant uppfattning om merparten av Ljusterös invånare.

Flygande tefat förorsakade vindkraftshaveri?

Se skadan i bifogad artikel:

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=3561&a=871502