Färingtofta för samma kamp som Ljusterö

Besök  www.faringtoftanorra.se, och ta del av argumenten mot felplacerad vindkraft i denna landsdel!

  Det gigantiska verket är av samma storlek som det som är under uppförande och de övriga 23 stycken som det är sökt bygglov för. Är det så här vi vill att Ljusterö skall se ut? 

Med Kraftö som byggherre har markarbetena påbörjats för det första gigantiska 150-meters kraftverket i anslutning till det befintliga, lite gulliga vindkraftsverket. Kraftö har i samma lilla skog ansökt om bygglov för ytterligare 5 kraftverk i samma storlek.  Slutsatsen är att detta kraftverk är startskottet för en stor bullrande vindkraftspark mitt i ett av lagstiftarna skyddat område som är utpekat som  Riksintresse för Turism och friluftsliv.

Åk gärna och titta på de omfattande skador på naturen som redan detta första verk innebär. Lägg därtill ytterligare fem verk som skall förses med ledningsgator för elkablage samt tillfartsvägar. Hur mycket blir kvar av skogen för svampplockare, jägare, djur och fåglar ?  Hur mycket kommer de boende att störas och skadas?  De nu boende och framtida boende runt Ljusterö torg ?  Många kommer att få lida, och det på grund av att några få personer skall tjäna pengar.

Föreningen för Ljusterö Natur och Miljö säger nej till dessa planer på Ljusterö. Vi efterlyser en alternativ placering där vindkraftverk i denna storlek gör liten skada och stor nytta!

3 Responses to “Färingtofta för samma kamp som Ljusterö”


 1. 1 Arne Olson februari 9, 2009 kl. 10:25 f m

  Återställning
  I all information om vindkraftens förträfflighet talar man om att livslängden för ett kraftverkstorn är cirka 20-25 år. Det är ännu ingen som har berättat vem eller vad som skall garantera att skrotningen av dessa mastodonter kommer att ske på ett betryggande sätt. Kraftö AB är ett aktiebolag som med lätthet kan sättas i konkurs och då fritas från ansvar för återställning. Ljusterö vind är en ekonomisk förening som knappast lär ha förutsättningar att bekosta nedmonteringen. Vem återstår?
  Innan vi har hållbara garantier för en miljövänlig och ekonomisk avveckling av vindsnurrorna är det min bestämda uppfattning att vi inte skall acceptera några planer för ytterligare utbyggnad.
  Jag litar inte på att Kraftö AB, med hemliga finansiärer, kommer att svara för en miljövänlig nedmontering eller ens finnas kvar på marknaden om 20 år.
  Arne Olson
  Sommarboende

 2. 2 bevaraljustero oktober 7, 2008 kl. 2:47 e m

  Enligt bygglovsansökan är det nya vindkraftverket 150 M till rotorspetsen. Höjd över vatten blir betydligt mer. Blir det inte ännu högre med en navhöjd på 108 Meter ?

  Vi passar på att fråga:
  Kraftö är byggherre (åt Ljusterö vind) för det kraftverk vars bygge har startat. Då Kraftö har sökt bygglov för ytterligare 5 verk i samma skog innebär detta att en vindkraftspark smyger sig in. Är det så vi vill utnyttja Ljusterö som är skyddat som ett Riksintresse för Turism och Friluftsliv?

  Med anledning av de enorma markskador som det pågående bygget förorsakar, hur säkerställer man att det över huvudtaget finns någon natur kvar på denna del av Ljusterö när Kraftö är färdiga?

  Varför skall så många Ljusteröbor drabbas negativt, bara för att några enstaka personer skall tjäna pengar? Vi efterlyser en alternativ placering av vindkraftsverken där de gör stor nytta och liten skada!

  För de personer som vill försäkra sig om vinkraftsbaserad el i eluttaget, kan redan nu teckna avtal direkt med t.e.x Dalakraft om sådan leverans. Dalakraft har färdiga vindkraftverk som är placerade på platser med stor nytta för kraftverken och ej i områden utpekade som riksintreese för turism och friluftsliv.

  Varför då gå omvägen via Ljusterö vind och dessutom betala en extra avgift?

  Föreningen

 3. 3 Gunnar Lundberg oktober 4, 2008 kl. 12:27 e m

  Det där var en lögnaktig bild.
  Kan vi inte hålla oss till fakta?

  Det befintliga verkets torn är 75 meter högt.
  Det nya verkets torn är 108 m högt.

  Det nya verket står ca 15 meter lägre än det befintliga och kommer med andra ord att sticka 18 meter högre än det bifintliga.

  Bilden som visas har inte med sanningen att göra.

  Mvh

  Gunnar Lundberg
  ordf Ljusterö Vind


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: