Arkiv för mars, 2009

Överklagande för att stoppa Vindkraftverk 2

Föreningen har beslutat att överklaga bygglovet för vindkraftverk 2.  Beslutet grundar sig dels på en mängd sakskäl, vilka är redovisade i överklagandeet samt dels att Föreningens övertygelse är att om vindkraftverk 2 byggs, kommer det i en andra våg ytterligare 5-7 verk och därefter kanske ytterligare 15 verk.  Stoppas verk 2 blir det inga fler vindkraftverk på Ljusterö.

overklagande-miljo-och-halsa-20090305

Länsstyrelsen har mot bättre vetande avslagit vårt överklagande, med hänvisning till att vi inte företräder sakägare.  Med stöd av domar i andra prövningar, kommer vi därför att överklaga till Miljödomstolen.

Per 2009-03-24 är Länsstyrelsens beslut överklagat till Miljödomstolen.  Vi har begärt att bygget av vindkraftverk 2 stoppas tills Miljödomstolen tagit ställning till vårt öveklagande, vilket beräknas ta 1- 2 veckor.

VESTAS Säkerhetsavstånd för Vindkraftverk

Vesta är leverantör av det första vindkraftverket på Ljusterö. I Vestas manual för handhavande av vindkraftverk står det:

2. Stay and Traffic by the Turbine

Do not stay within a radius of 400 m from the turbine unless it is not necessary.  Make sure that children do not stay or play nearby the turbine. If necessary, fence the fundation.

Vestas som tillverkare är införstådd med faran runt ett vindkraftverk.  Ett Kraftö-argument är att vägarna till vindkraftverken ökar tillgängligheten av skogen för oss Ljusteröbor. Skall vi luras att gå nära?  Det befintliga verket och eventuellla nya verk måste förses med staket för att garantera säkerheten. Skall vägen nära kraftverket stängas av när det blåser?

Ytterligare en påverkan för alla Ljusteröbor, och det för att en handfull personer  driver vindkraft- frågan för egen vinnings skull.