Arkiv för april, 2009

Klockren insändare om olika miljöaspekter på vindkraft

Vindkraften och humanekologin  (vindkraft, insändare)
Vad är det som är ”miljövänligt” med vindkraft? Vems miljö avses? Det är i alla fall inte människors boendemiljö, rekreationsmiljö eller livsmiljö. Det visar alla protester, skriver Maria Lennernäs, doktor i medicinsk vetenskap, professor i mat- och måltidskunskap med beteendevetenskaplig inriktning vid Högskolan Kristianstad.
Vindkraft skapar stort obehag hos människan, och troligen hos djur inom samma ekologiska system. Trots detta får exploatörer tillstånd och statliga subventioner för sin verksamhet. Vad spelar det för roll om hallonsylten är ekologiskt eller inte, jämfört med att landskap omvandlas till industriområden? Och det värsta av allt – så många drabbas för så lite utbyte.

Kristianstadbladet, insändare, 23 april -09

Flybladsutdelningen under Påsken

Sammanlagt 1500 blad delades ut. De räckte till klockan 17.45 på måndagen. Om man räcknar med 2.5 personer i snitt per bil, så innebär det att fler än 4000 personer har kunnat ta del av vår information.

Många var aktivt intressearade av vårt budskap och stödde vårt arbete. Ett litet fåtal var öppet negativa. Fler än 3 av 4 var öppet positiva och emot den storskaliga vindkraftutbygganden, av de som aktivt uttryckte en uppfattning i frågan. I princip samtliga tog emot vår information.

En äldre dam saknade argumentet om markvandaliseringen runt vindkraftverken, med hänvisning till det pågående bygget i Mörtsunda.  Jag kan bara ge henne rätt i denna kritik.

Styrelsen/ Lars Olsson

Föreningen Danske Torpare

Föreningen Danske Torpare,  är en förening för danskar som äger fastigheter i Sverige. De vill med ett brev till Regeringen, delge sina erfarenheter om vindkraftverk i Danmark.

Enligt artikel i DN 2009-04-11, skriver de:  Vindkraftverk skall placeras i havet, längs motorvägar eller i industriområden. De skall inte placeras i storslagen natur.  Hoppas att Regeringen lyssnar på dessa visdomsord.

20090411 artikel i DN 

Länk till föreningen Danske Torpare finns under fliken LÄNKAR