Arkiv för maj, 2009

Delseger i Miljödomstolen

Föreningen har tillsammans med ett antal sakägare, fått rätt i Miljödomstolen om att anföra och få prövning av sina sakskäl mot den storskaliga vindkraftsutbyggnaden på Ljusterö.

Ärendet har därför återförts till Länsstyrelsen för handläggning och bedömning av sakskälen i överklagandet.

Föreningen tillsammans med sina sakägare har även begärt att det pågående vindkraftbygget skall stoppas , tills sakskälen är bedömda och avgjorda i domstol.

2009-06-22:

Då beslutet har föklarats ogiltigt, har ärendet återförts till avdelningen för Miljö och Hälsa i  Österåkers kommun för ny handläggning.

Resultatet är att bygget av vindkraftverk 2 saknar ett giltigt miljötillstånd, och saknar därmed bygglov.

Vi kräver 1000 Meter som minimum avstånd till Vindkraftverk

Inför kommunens beslut om vindkraftpolicy, har föreningen tillskrivit kommunstyrelsen i Österåker angående minimum avstånd till Vindkraftverk.  (20090504-brev)

Vi kräver att minsta avstånd till boende blir 1000 meter. På Gotland har man sedan länge använt 1000 meter som minavstånd.  De föreslagna verken på Ljusterö, är högre än verken på Gotland.  Österåkers politiker måste också ta hänsyn till att Ljusterö är tätbefolkat och har ett unikt läge i känslig skärgårdsmiljö.