Arkiv för juni, 2009

Att leva med andras storskaliga vindkraftsparker

Se och lyssna på folk som lever med verkligheten.

http://www.youtube.com/watch?v=Iq9yX1RLxV0

I huvudet på Alexander Eriksson

I huvudet på Alexander Eriksson är rubriken på flera plakat på Ljusterö Torg.

 Under denna rubrik förändras texten med jämna mellanrum, men med nytt tomt innehåll.  Vi vill med denna text göra några kommenterar till dessa plakat.

  Vår förening heter  Ljusterö Natur och Miljö, och vi är inte emot vindkraft som energikälla.  Utöver elenergi, behöver människan för sitt välbefinnande och utveckling även natur, miljö och lugn för rekreation.   Dessa krav måste respekteras och därför måste platser för storskalig vindkraft väljas på så sätt att de gör stor nytta och liten skada.  Det får inte vara så att etableringen styrs av lokala markägares inkomster, vilka samtidigt är delägare eller intressenter i vindkraftbolagen.

Runt om i vårt land, vilket också inkluderar Skåne och i Norrland finns ett starkt motstånd mot förslag på nya vindkraftetableringar.  Under rubriken ”brev/artiklar/fakta” och ”nyttiga länkar” på vår hemsida www.ljusteronaturochmiljo.se  finns en mängd artiklar och länkar som visar hur utbrett motståndet är runt om i vårt land.  Det är inte bara på Ljusterö som det finns motstånd mot orimliga vindkraftplaner.

Många lokala proteströster har dock svårt att få gehör för sina synpunkter i brist på pengar och juridiskt sakkunniga.  Protesterna skulle vara färre om t.ex. bolag som Kraftö AB i sina etableringsförslag lyssnade på lokalbefolkningen och arbetade fram förslag på alternativa placeringar.  Att gå fram som en ångvält och överlåta problemet till tillståndsmyndigheten är ett oskickligt arbetsätt som bara kan leda till problem och osämja.

Om Kraftö AB har förlorat 36 miljoner för att man har beställt ett vindkraftverk, med en undermålig bygglovsansökan samt vilseledande och felaktiga uppgifter i sin miljöprövningsansökan, visar det bara hur nonchalant man hanterar pengar och hur respektlös man är i sitt arbete mot de tillståndsgivande myndigheterna.

I dagsläget verkar Kraftös arbete mer styras av prestige än av sunt förnuft beträffande utbyggnaden på Ljusterö.

 Föreningen för Ljusterö Natur och Miljö

Årsstämma 28:e juni 2009

Söndagen den 28:e juni håller föreningen årsstämma i Ljusterö Bygdegård. Alla medlemmar är välkomna. Underlag inför årsstämman kan erhållas via mailkontakt  på bevaraljustero@gmail.com.

Efter mötet, cirka kl. 15.00  kommer ljudexperten Göran Stenberg att hålla ett föredrag om ljudproblem med vindkraft.