Arkiv för juli, 2009

Bygglovet för VK 2 är olagligt

Länsrätten har i en dom förklarat bygglovet för vindkraftverk 2 (det som är under byggnad) som olagligt.

Detta innebär att det påbörjade bygget saknar bygglov.  Det var tack vare oklarheter, brister och vilseledande uppgifter från byggherren, som möjliggjorde för vår förening att överklaga bygglovet.  Att Länstyreslen förklarar bygglovet ogiltigt, visar också att kommunen brustit i sin hantering.

Nytt postgirokonto

Föreningen för Ljuseterö Natur och Miljö har nytt postgironummer:  pg: 51 80 80-7