Arkiv för oktober, 2009

Kupp av Byggnadsnämnden i Österåker!

Byggnadsnänden har gett ett nytt bygglov till Vindkraftverk 2.

Bygglovet strider mot Kommunstyrelsens nya beslut om minimum 1000 meter till boende. Detta är anmärkningsvärt då Byggnadsnämnden enligt förvaltningslagen ska följa Kommunstyrelsens beslut.

För att kunna ta detta beslut krävs också kommunens Miljö och Hälsas beslut angående miljökonsekvenserna. Detta beslut är fattat men har ännu inte fått laga kraft. Beslutet är överklagat av vår förening, och vi har stora förhoppningar om att vi kommer att få Miljö och Hälsas beslut ogiltigförklarat då det är dels felaktigt hanterat och dels mycket dåligt underbyggt i sakfrågan.  Beslut angående detta överklagande kommer inom ett par veckor.

Det beviljade bygglovet kommer naturligtvis att överklagas av vår förening så långt det är möjligt. 

Vi är övertygade om att Vindkraftverk 2 kommer att följas av flera i Mörtsunda och detta är något som helt skulle förändra Ljusterös karaktär som rekreationsområde för boende och för det rörliga friluftslivet.

Vi överväger även en JO-anmälan av kommunens hantering av hela vindkraftsfrågan då det finns en mängd handläggningsfel som strider mot gällande lagstiftning .

Var rädd om örnarna på Ljusterö !

Fler exempel på att örnar far illa av stora vindkraftverk:

25 havsörnar har dött i kollision med vindkraftverken på norska Smöla. Under sommaren har en biolog på uppdrag från Bernkonventionen undersökt förhållanden på plats. I en rapport som publiceras i november säger denne att problemen ”negligerats” och rekommenderar att vindkraftsparken läggs ned eller stängs av under örnungarnas uppväxttid. Norge bör även revidera planerna på nya vindkraftsparker, menar experten. Den 30 år gamla Bernkonventionen kom till bland annat för att skydda utrotningshotade europeiska fåglar.

Miljöaktuellt 13 oktober -09