Arkiv för november, 2009

Österlen skövlat av oansvarig vindkraft !

Bifogad artikel ger en uppfattning om vad som händer om man inte protesterar ordentligt mot politiker som har för bråttom och därmed fattar felaktiga beslut.

Läs och begrunda!

20091124004

Österåkers kommun har fått nog !?

Utdrag från artikel i tidningen Skärgården:

Outtröttlig strid mot vindkraftexploatering 
Den ideella föreningen för Ljusterö Natur och miljö menar att Österåkers kommuns agerande strider mot lagen när det gäller hanteringen av vindkraftsutbyggnaden på Ljusterö. Föreningen kommer därför att återigen att överklaga bygglovet samt begära prövning i länsrätten.
Men enligt kommunen börjar föreningens agerande nu gå över gränsen.
Skärgården 11 november -09

läs hela artikeln: 20091124003

Som förening har vi en reglerad,  demokratisk rättighet att överklaga beslut som vi inte kan förlika oss med.  Kommunen har en skyldighetat att i sin maktutövning följa den kommunala förvaltningslagen.

Vi har vid ett flertal tillfällen noterat att Österåkers kommun  inte följer förvaltningslagen. Om detta sker på grund av okunnighet, dolda agendor eller bristande respekt för spelreglerna i ett demokratisk samhälle,  kan vi bara spekulera i.

Dåliga beslut kommer vår förening alltid att protestera mot, och använda de juridiska möjligheter som finns för att hjälpa kommunen att fatta kloka beslut. 

 

 

Artikel i Ny Teknik om olyckor med vindkraft

Det verkar som om Vestas är hårt drabbat i statistiken över olyckor. Det är samma fabrikat på vindkraftverk som Österåkers Kommun tycker att det är lämpligt att placera 150 Meter från väg och närmare boende än 1000 meter.

Troligen bor ingen i Byggnadsnämnden på Södra Ljusterö!

Läs och begrunda:

http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/vindkraft/article669217.ece

Vindkraftolycka i Falkenberg

Nu är det bevisat att det även i Sverige finns risker med vindkraftverk.

Trots detta anser Miljö och Hälsa i Österåkers kommun att det är helt ok att placera vindkraftverk 150 meter från väg, och mycket nära boende.  Vindkraft – tillverkaren Vestas, förbjuder egen personal att vara närmare än 400 meter från ett aktiverat vindkraftverk. Varför anser Österåkers kommun att Ljusteröbor skall riskera livet med en vansinnig placering?

Se artikeln om vindkraftolyckan i Falkenberg: Rotorblad