Arkiv för december, 2009

En julhälsning från Styrelsen !

 

Markägaren skyldig att betala för skrotning av gammal vindkraft?

Det kostar mellan 300 000 och 700 000 kronor att skrota ett vindkraftverk på land och cirka 1,5 miljoner för ett havsbaserad vindkraftverk, enligt utredaren Fredrik Ardefors på konsultföretaget Consortis Producentansvar.

I sina beräkningar har han använt en typanläggning med 2 MW turbiner på ståltorn för landbaserad vindkraft och en 3 MW anläggning på ståltorn för havsbaserad vindkraft.

Att riva ett verk på land skulle kosta 700 000 kronor i nedmontering, bortforsling för återvinning samt att återställa platsen där det stått.

Investeringskostnaden för ett sådant verk är 33 miljoner kronor; 16,5 miljoner per megawatt.

Det beräknas producera el under 2 500 timmar per år och ha en livslängd på 20 år.

Att riva ett sådant landbaserat verk skulle alltså kosta 2 procent av investeringskostnaden eller 0,7 öre per producerad kilowattimme.

Ny teknik – Publicerad 3 december 2008

Skickad i sömnskola av vindmöllebrus

Invånarna i närheten av tolv jättemöllor upplever att deras livskvalitet har försämrats väsentligt på grund av sömnstörningar, sömnbrist och andra påtagliga besvär.

Artikel av Peter Skeel Hjorth

Läs hela artikeln: 20091210165150

När brinner ett Vestasverk på Ljusterö?

Tidskriften Det Bästa

Redan år 2003 publicerades en artikel om Vindkraftens för och nackdelar i Det Bästa.

Varför har ingen tagit lärdom sedan dess?

detbasta2003