Arkiv för februari, 2010

Vindkraftverk nödstoppas av is och kyla

Ojämn belastning knäckte vingarna
Kraftiga kastvindar gjorde att Malmös nya vindkraftverk i Sege Park tappade alla tre vingarna bara några timmar efter starten. Enligt utredningen är det inte några bultar som lossnat. Istället har vingarna brutits av intill fästena och sedan med full kraft slungats iväg. Den extrema händelsen i början av november gjorde att Malmös två vindkraftverk mitt inne i stadsmiljön stoppades med omedelbar verkan.
– Vårt mål är att kunna starta de två kraftverken igen. Men först måste säkerhetsfrågan lösas, konstaterar Roger Möller på byggprojektavdelningen vid Stadsfastigheter.
Enligt Roger Möller ställer det till problem att det finns byggnader i närheten som till viss del utgör ett skydd vid hård blåst, men som ändå inte hindrar hårda kastvindar från att nå fram.
Vindkraftverket har varit inställt på att automatiskt gå i viloläge vid extremt hårda vindar. Men nu diskuteras att stänga av verket även när det inte blåser fullt så mycket.
– Men samtidigt försvinner en del av vitsen med ett kraftverk om det ofta måste stängas av.
Skånska Dagbladet 30 januari -10