Arkiv för mars, 2010

Planförslaget för Ljusterö

Österåkers kommun har presenterat ett planförslag för Ljusterö.

Då föreningen är en remissinstans för kommunen, har vi gett våra synpunkter på planförslaget.

Planförslaget och våra synpunkter gäller flera viktiga punkter angående Ljuseterös framtida utveckling.

maila till bevaraljustero@gmail.com om ni vill ha en kopia på vårt svar.

Alternativt kan du ladda ner direkt från hemsidan:  20091005091141