Arkiv för maj, 2010

Fastighetsspekulanter

Föreningen får ibland per mail frågor angående stutus på eventuell vindkraftsutbyggnad.

Enligt vår mening visar detta på att en vindkraftsutbyggnad innbär en lägre investeringsvilja på Ljusterö.

Något att tänka på för företagare verksamma på Ljusterö.