Arkiv för juni, 2010

Juridik runt Vindkraftverk 2

Föreningen har två processer igång rörande vindkraftverk nr 2.

Ett ligger i Miljödomstolen och är färdigt för ett avgörande. Grunderna för målet är rättegångsfel utfört av Länsstyrelsen och bristande samråd med särskilt berörda personer.

Det andra målet gäller bygglovet och vi överklagade det på inte mindre än sju olika grunder. Länsstyrelsen underkände i sitt beslut den 17 maj alla våra grunder. Vi konstaterar att Länsstyrelsens beslut är kortfattat, juridiskt felaktigt, i vissa delar kan man t o m tala om domvilla. Beslutet är uppenbart partiskt. Vi kommer givetvis att överklaga detta beslut till domstol, vilket blir Förvaltningsrätten och målet når därmed för första gången en riktig domstol och därigenom mer rättssäkerhet.

Föreningen har även tittat på möjligheterna att stoppa Vindkraftverk 1. Men då föreningen tror att det saknas stöd från tillräckligt många Ljusteröbor i denna sak, har vi inte tänkt att driva denna fråga vidare.

Då Miljödomstolens beslut gick emot Föreningen överklagande, har vi därför begärt prövning hos Miljööverdomstolen. Enligt Föreningens uppfattning har Miljödomstolen missat relevanta fakta, och det finns  starka skäl för att ta upp ärendet i högsta instans.

Årsstämma

Årsstämma kommer att hållas lördagen den 17:e juli 2010, kl 15.00.

Plats: Bygdegården på Ljusterö.

Alla medlemmar är välkomna!

Kallelse årsstämma 2010