Arkiv för september, 2010

Bullermätning

Föreningen har anlitat SP-Akustik för att kontrollera de angivna bullervärden i bygglovsansökan för Vindkraftverk 2 i Mörtsunda.  Kontrollberäkningen visar att de av Kraftö angivna bulleberäkningar är inkorrekta. Med korrekta indata i beräkningarna och rätt fart på vindkraftverket, blir bullret avsevärt högre än tillåtet.

Enligt föreningens uppfattning vilseleder Kraftö avsiktligt berörda personer och myndigheter.