Arkiv för oktober, 2010

Bidrag

Styrelsen vill framföra sitt tack för alla generösa ekonomiska bidrag som inkommit till föreningen under hösten.

Även fast styrelsen arbetar helt ideelt, behövs pengar till externa konsulter, jurister och för kommunikation med medlemmarna.

Tack åter igen!

ENKÄT

Vi i styrelsen har blivit varse behovet av att påverka och informera om planer och händelser på Ljusterö och i vårt närområde.  Det finns en mängd frågor som behöver belysas och informeras om.  Tillsammans kan vi vara en viktig kraft i utvecklingen av det framtida Ljusterö. 

Då vi representerar våra medlemmar, är det viktigt för oss att få ta del av medlemmarnas åsikter i denna fråga. Därför har vi tagit fram en enkät, som vi hoppas att så många som möjligt svarar på.

ENKÄT