Arkiv för december, 2010

Planer på en friluftsteater på Ljusterö

Senaste nytt 2010-12-21:

Då sökanden har tagit tillbaka ärendet,  gick det inte upp på byggnadsnämndens möte 21/12. Ärendet återkallades då den lokala opinionen var för stark. Vi får se om projektet läggs ner, eller återkommer senare efter bearbetning.

Begäran om förhansbesked har inlämnats till Österåkers kommun. Planerna gäller en friluftsteater öster om Marums Gård intill den fågelrika Kavelviken. Verksamheten är planerad att stå klar till sommarem 2011, och vara dimensionerad för upp till 3000 personer. Parkeringsplater är planerade för 1000 bilar. Enligt Föreningens uppfattning strider placeringen mot kommunens planprogram, där större exploatering skall koncentreras till redan exploaterade områden. Stora nya naturområden skall inte tas i anspråk för nya storstilade projekt.  Föreningen undrar även om Ljusteröfärjan och Ljusterös vägar är dimensionerade för en sådan här aktivitet. Lämpligare placering borde vara på fastlandet ovanför färjeläget. Upptagningsområdet för publik blir då större, samtidigt som det blir fyra tillfartsvägar att välja på.

Varför  inte samverka med den existerande friluftsteatern vid Wira Bruk? 

Föreningen har inlämnat en skrivelse till Byggnadsnämndens möte 2010-12-15.

För mer information se: ansökan                               Placering:

Fundering:   Vägfärjan tar cirka 50 bilar, 1000 bilar är 20 vändor om 10 minuter (med två aktiva färjor). Sammantaget drygt 3 timmars transporter. Är förslaget om en friluftsteater genomtänkt, eller är planen att förvandla projektet till en framtida campingplats ?