Arkiv för mars, 2011

Möte med Jan Olov Sundström på Ljusterö Torg

Vi stödjer ide´n om att öppna  färjetrafik för passagerare och cyklar  mellan Åkersberga och Linanäs.

Saken diskuterades mellan Föreningen och Jan Olov Sundström (byggnadsnämndens ordförande) på torget i fredags (20110304). Det kan bli en möjlighet för Ljusteröbor och folk på Fåglarö, Seglarö m.fl. att pendla för att t.ex. handla.

Tar man bilen från Ljusterö för att handla, sker hellre färden till Norrtälje än till Åkersberga.

Vi fann även samsyn i frågan om gång och cykelvägar mellan färjan och Linanäs. Föreningen uttryckte sin starka önskan  om att vara behjälplig åt kommunen i denna fråga.