Arkiv för maj, 2011

Årsmöte i Föreningen Ljusterö Natur och Miljö

Styrelsen kallar till årsmöte lördagen den 2:a juli 2011, kl. 14.00.

Plats: Församlingshemmet (bakom Ljusterö skola)

Dagordning

Storskalig Vindkraft på Ljusterö ?

Efter en vårpromenad i skogarna runt Sillinge och Gärdsvik, kan man konstatera att det finns nya skogsvägar utförda fram till de tidigare planerade vindkraftsparkerna. Kraftö har tagit bort Ljusterö som projekt på hemsidan. Representanter från Österåkers kommun säger att det är otänkbart med de gamla planerna och Ljusterövind säger att det bara är ett vindkraftsverk som man önskar.

Kan man tro på detta? Varför lägga ner kraft, tid och pengar på nya skogsvägar? Föreningen kommer att fortsätta att bevaka den framtida processen av storskalig vindkraft.