Arkiv för juni, 2011

Ljusteröportalen

Ljusteöportalen är ett nygammalt begrepp. Man har nu lanserat en ny hemsida www.ljustero.se . Hemsidan innehåller mycket användbart för folk intresserade av Ljusterö.  Man har en förteckning på aktiva föreningar, men man har glömt vår förening trots att vi har fler medlemmar än någon annan förening på ön. 

Vår förening behövs, som en motpol och balans mot andra krafter på ön. Vi granskar och bevakar nya förslag på exploatering av Ljusterö. Det finns många hänsyn att väga in för ett framtida Ljusterö, och inte bara det lokala näringslivets kortsiktiga ekonomiska intressen. 

Kan det vara därför vår förening är bojkottade av Ljusterö portalen ?

Nygamla forskarrön om vindkraftsljud

Lagstifta om två kilometers skyddsavstånd för vindkraftverk ! Forskning vid Karolinska Institutet har visat att bullret från vindkraft är underskattat. Ljud från vindkraftverk stör mer än buller från både vägar och flyg vid motsvarande ljudstyrka. Var tredje person uppger att de blir mycket störda även om bullret inte får överskrida 40 dBA intill bostaden, skriver Göran Holm, professor och överläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset och Bengt Lindhé, docent vid Sveriges Lantbruksuniversitet.

Störd nattsömn, huvudvärk, yrsel, tinnitus, koncentrationssvårigheter, högt blodtryck, hjärtkärlsjukdom har rapporterats som ett Wind turbine syndrome i USA och har lett till krav om skyddsavstånd på minst två kilometer. Australien har redan anammat hälsoeffekter från stora vindkraftverk och har ett skyddsavstånd på två kilometer. Frankrike har 1,5 kilometer.

Källa:    Gotlands Tidningar, debatt av Göran Holm och Bengt Lindhé, 8 juni -11