Arkiv för november, 2011

Vindsnurror kan skada fåglar och fladdermöss.

 Vindkraftverk kan döda många fåglar och fladdermöss. Med goda kunskaper, bra planering och rätt placering av vindkraftverken kan skadorna minimeras, visar en forskarrapport beställd av Naturvårdsverket och Energimyndigheten.

För fladdermöss är risken kopplad till sensommaren, då djuren samlas runt tornen och jagar insekter. Att tillfälligt stänga verken kan rädda fladdermöss under tider då riskerna är som störst, slår forskarna fast.

Forskarna har beräknat att ”några tusen” fladdermöss och fåglar dödas årligen av svenska vindsnurror. Detta innebär generellt inget hot mot någon av arterna. Men om vindkraften byggs ut i den omfattning som regeringen önskar kan den bli ett problem. Då kan 50 000 fåglar och kanske lika många fladdermöss falla offer varje år.

– För vissa fladdermöss skulle detta kunna utgöra ett hot. Deras populationer är betydligt mindre än fåglarnas. Om vi inte gör något för att minimera riskerna, får det negativa effekter, säger Jens Rydell, fladdermusforskare vid Lunds universitet.

Det finns fler som värdesätter orörd natur !

Öland kan mista världsarv

Vindkraftprojekt gör att Öland kan mista sitt världsarv, naturområdet Södra Ölands odlingslandskap, som inrymmer Stora Alvaret och Ottenby. Unescos expertorgan för kulturmiljövård och världsarvskonventionen har skrivit till Mörbylånga kommun och varnat. Om den planerade omfattande satsningen på vindkraft blir verklighet, kan området förlora sin status som världsarv.