Arkiv för mars, 2012

Dom i Förvaltningsrätten ang. Vindkraftverk 2

Föreningen har överklagat bygglovet för Vindkraftverk 2 på goda grunder. Förvaltningsrätten har i dom 2012-03-09, dock meddelat att vårt överklagande avslås.

Vi vet på goda grunder att om vindkraftverk 2 förverkligas, så kommer det att följas av fler.  Enligt Conny Söderström så blir det 3-4 stycken, andra källor talar om betydligt fler.

Vi anser att föreningen Ljusterö Vind inte är beroende av detta bygglov, utan kan köpa existerande vindkraftverk som finns till salu på marknaden.

Naturligtvis kommer vår förening att överklaga Förvaltningsrättens dom.

20120309 Dom

Västansjöprojektet – Uppdatering 20120321 !

Vi har bytt bifogat dokument per 20120321, då det har visat sig att det gamla dokumentet var ett arbetsex, och INTE det som skickades till kommunen. Vi beklagar om läsare har reagerat på felaktigheter i det gamla dokumentet. / Styrelsen.

På markerna direkt norr om Ljusterö Torg planeras det ny bebyggelse. Man kallar området Västansjö, men det gäller Gropgärde. Föreningen har beslutat sig för att svara på kommunens remissförfrågan enligt bifogat dokument.

Föreningen är postiv till att fler personer beredes möjlighet att bosätta sig permanent på Ljusterö. Det ger ökat underlag för affärer, kommunal service, kommunikationer och arbeten för andra lokala yrkesgrupper.  Det är dock viktigt att det sker småskaligt och på så sätt att Ljusterös unika skärgårdskaraktär bevaras. Trafiksäkerhet, avlopp och vattenfrågor måste även beaktas på ett betryggande sätt.

Inlaga till kommunen

Conny Södertröm på Ljusterö Torg

Fredagen den 2:a mars var Björn Pålhammar anmäld som politiker till månadsmötet på Ljusterö Torg. Med honom följde den nygamla ordföranden för Miljö och Hälsoskyddsnämnden, Conny Söderström.

Conny Söderström hävdade att Vindkraftverk 2 var på gång, trots att det ligger för juridisk prövning och dess framtid är högst osäker i juridisk mening. Vet Conny Söderström något som inte är allmänt känt? 

Conny menade också att om det inte var för vår besvärliga förening, så hade det funnits 7-8 st. 200 meter höga vindkraftverk på  Ljusterö redan nu. Det är bara att inse att slaget ännu inte är vunnet, och att vår förening gör nytta.

Kan inte vara rimligt att omvandla vår naturskyddade ö till en gigantisk vindkraftspark.  Ljusterö skall i första hand användas för rekreation och naturupplevelser! Det är detta som skapar långsiktiga värden för boende, turister och företagande på Ljusterö!