Arkiv för april, 2012

Kungl. Vetenskapsakademiens Energiutskott

Kungliga Vetenskapsakademiens Energiutskott är kritiska om nyttan av Vindkraft i Sverige. Läs deras inlägg i debatten i SvD 2012-04-22.

Som lekman kan man då fundera om det nu finns så tunga kritiska röster beträfffande vindkraftsetableringen i Sverige. Så kanske man skall vara extra noga på vilka marker som skall tas i anspråk för Vindkraft.

Nog borde de områden som är skyddsklassade för dess naturvärden (som t.ex Ljusterö) fredas?

20120424 arikel Svd

 

Träff med Ljusterö Företagare Förening (LFF).

Representanter fån vår förening träffade 20:e mars styrelsen får Ljusterö Företagare Förening (LFF).

Mötet var påkallat från vår sida, då vi anser oss diskriminerade för att vi inte är omnämnda bland föreningar i Ljusterö på www.ljusteroportalen.se. Denna hemsida är finansierad med allmänna medel, men administreras av LFF. Det visade sig att LFF har ett styrelsebeslut i frågan om att inte främja vår förening på något sätt, då man anser att vår förening motverkar utvecklingen på ön.

Urban Baudin var inbjuden av LFF som sakkunnig, och anförde synpunkter på vår inlaga till kommunen beträffande projekt Västansjö (92 småhus mitt emot Ljusterö Torg). Då Urban Baudin baserade sin kritik på ett utkast, och inte den färdiga skrivelsen så har vi förståelse för merparten av hans synpunkter. Vi har i efterhand överlämnat det färdiga dokumentet, och vi får se om kritiken kvarstår.

Annars hölls mötet med LFF i en positiv anda, vilket resulterade i skapandet av en samverkansgrupp mellan våra föreningar.

Det visade sig att våra föreningar har samsyn i flera utvecklingsfrågor såsom cykelbanor, kundunderlag för Ljusterö torg, tätare färjetrafik m.m.

Vi ser fram emot ett bra framtida samarbete med LFF och att beslutet om diskriminering omprövas.