Arkiv för maj, 2012

Vindkraftverk 2 förstör möjligheterna till förtätning runt Ljusterö torg

I projekt Västansjö (läs i tidigare inlägg), planeras det många nya hus i anslutning till Ljusterö Torg.  Samtidigt planeras det för ett nutt Vindkraftverk (2:an). Med sina 150 M, kommer detta vindkraftverk att påtagligt märkas vid Ljusterö Torg och Västansjö.

Tilltänkta köpare/ boende till Västansjö kan tycka tre saker om vindkraftverket. 1- De tycker det är en fördel att det står så nära. 2- De bryr sig inte, eller 3- De avstår från att investera i Västansjö-boende!

Oavsett om man tror att alternativ 3 har en stor eller liten sannolikhet, så vad gör man om det efteråt visar sig vara ett problem? Slutsatsten måste vara att INTE bygga, då konsekvensen av en intressekonflikt blir ett oöverskådligt problem!

Upplysningsvis kan nämnas att vår förening inser alla problem med Vindkraftverk 2, och har föregående vecka  lämnat in ett sista överklagande

Malå kommun har fått kalla fötter!

Läs bifogad artikel, den tar upp synpunkter och juridiska aspekter på vindkraft som man kanske inte tänker på i första hand. Malå kommun har därför tillsvidare stoppat vidare utbyggnad av vindkraft.

T.ex. så är det oklart vad som gäller om vindkraftsverket skadar någon eller antänder angränsande mark, då vindkraftverket står på arrenderad mark. Kanske blir det markägarens problem?

Läs själva : Debatt om vindkraftverk 20120511