Arkiv för juni, 2012

Rapport om ohälsa från Naturvårdsverket.

Naturvårdsverket har publicerat en rapport om riskerna med ohälsa vid Vindkraftverk.

Något att beakta vid placeringen av kraftverken.

http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6499-0.pdf

 

Årsmöte 2012

Föreningens årsmöte är på lördag den 30:e juni i Församlingshemmet kl. 15.00.

Ljusterö Vind

Ljusterö Vind har i dagarna satt upp en banderoll ”Nu börjar vi bygga vindkraftverket”.

Huruvida vi får prövningstillstånd eller ej i vårt överklagande, är ännu inte beslutat.

Ger banderollen uttryck för en förhoppning, eller tror Ljusterö Vind att våra domstolar är påverkbara?

Förhoppningsvis gäller rättvisans regler även för avvikande synpunkter angående placeringen av jättelika vindkraftverk.

Inte ens Ljusterö Vind kan i framtiden garantera att inte Kraftös ursprungliga planer på 24 verk realiseras, om detta verk blir verklighet.

SVAR PÅ PÅHOPP:

Vår förening fick i dagarna ett argt påhopp, med en anklagelse om att vi stulit Ljusterö Vinds båda banderoller efter vägen till Färjan.

Vi får härmed på det starkaste dementera att vår förening är inblandad i  denna stöld.  Föreningen Ljusterö Natur och Miljö använder endast lagliga metoder i sitt arbete.

Kanske banderollerna finns hos Polisen då det är fråga om olaga affischering?