Arkiv för september, 2012

Prövningstillstånd beviljat mot Vindkraftverk 2

Vår förening har fått prövningstillstånd i Kammarrätten. Det innebär att vårt bestridande av bygglovet för vindkraftverk 2 , skall prövas i Kammarrätten.

Då domarna i lägre instans har varit mer politiskt betingade än juridiskt, så ser till slut vår chans att vinna denna process mycket ljust ut !

Föreningen Ljusterö Vind med sin stora röda banderoll efter vägen till färjan, borde satsa sina krafter på att köpa ett existerande vindkraftverk.

Fördelarna är uppenbara, man får omedelbar leverans av egen vindel samt att man har tillgång till vindkraftverkets vind och energi-historia och kan säkert beräkna avkastningen.

På Ljusterö gör vindkraften mer skada än nytta, bättre att välja ett verk som ger mycket nytta och liten skada.