Arkiv för oktober, 2012

Västansjö Projektet – Vår remiss finns att hämta på länken i texten

Det senaste planförslaget är ute på remiss. En fråga synes vara löst,  och det är vattenfrågan. Vatten planeras komma från fastlandet med slang.

Föreningen kommer att skicka in våra synpunkter, bl.a. kommer vi att framhålla behovet av cykelbanor.

Troligen kommer de som bosätter sig i Västransjö att pendla till fastlandet för att jobba, vilket ökar kraven på 10 minuters avgång på färjan året runt.

Föreningen tar tacksamt emot synpunkter på projektet!  Underlaget kan erhållas enklast från kommunen eller genom att maila till bevaraljustero@gmail.com

Skrivelsen till kommunen är nu inlämnad och kan läsas här: Västansjö 20121018

Vi passar samtidigt på att tacka för alla som kommit med bra synpunkter, vilka vi tacksamt har tagit emot och som har påverkat vår skrivelse.