Arkiv för maj, 2013

Årsmöte 2013 – Verksamhetsåret 2012

Kallelse till årsstämma för verksamhetsåret 2012

Medlemmarna i Föreningen Ljusterö Natur och Miljö kallas härmed till

årsstämma, söndagen den

16 juni 2013, kl 14.00

.

Plats: Församlingshemmet på Ljusterö, innanför Ljusterö skola

 

 

 

Motgång i Kammarrättten

Tyvärr gick inte kammarrätten på vår linje. Man menar att det allmännas intresse är så stort, då det gäller vindkraft att man inte behöver beakta några som helst invändningar, regler eller konkurerande riksintressen.

Anmärkningsvärt är att man anser att vindkraften, vars existens beror på tillfälliga statliga subventioner, innebär att inget offer är stort nog för att få vindkraftverk byggda.

För Ljusterös del innebär ett eventuellt bygge av ett, och därefter ytterligare tre – fyra i Mörtsunda att det t.ex. blir omöjligt att exploatera för fler boende runt Ljusterö torg då flertalet husspekulanter vill ha en rejäl prisrabatt för att bosätta sig med jättelika vindkraftverk rakt i söder.

Föreningen kommer att begära prövningstillstånd i högre instans för att åtminstone förhala projektet så länge så att subventionera hinner försvinna. Därmed skulle alla vindkraftprojekt avstanna.

Debatten om slopade subventioner har redan börjat: 20130503163042

Se sanningen :20130503 Berglins   – OBS Scrolla ner !