Arkiv för november, 2013

Ansökan om resning till Högsta Förvaltningsdomstolen.

Föreningen har ansökt om resning i målet beträffande Vindkraftverk 2:s  vara eller inte vara.

Resningsansökan som är ställt till Högsta Förvaltningsdomstolen, tar sikte på att Länsstyrelsen i sin prövning fattat beslut på felaktiga

avståndsuppgifter från motparten, vilka föreningen inte fick en möjlighet att kommentera. Avstånden från vindkraftverket till de närmast boende var felaktiga och missvisande.

Detta är ett grovt rättegångsfel, vilket borde göra att vår resningsansökan beviljas.

 

 

Vindkraft och infraljud

Nu har även den svenska Läkartidningen uppmärksammat problemen med infraljud från Vindkraftverk.

Tidigare har vi gett en mängd utländska referenser men här en publicerad i Läkartidningen: vindkraft och infraljud