Arkiv för mars, 2014

Begränsa vårfisket !

Föreningen skall stödja förslag om att begränsa fisket runt Ljusterö på våren. Fisken borde vara fredad tills lektiden är över.  Skall vi ha ett hållbart fiske i framtiden så är detta en självklarhet.

 

Ansökan om resning hos Svea Hovrätt

Föreningen har ansökt om resning hos Svea Hovrätt. Det vi framfört som skäl är det faktum att bygglovet beviljades av Conny Söderström, samtidigt som han var styrelsemedlem i Ljusterö Vind och ägde vindandelar. Detta är ett solklart fall av jäv, vilket gör att beslutet skall ogiltigförklaras.

Får vi ansökan beviljad, så får hela rättsprocessen tas om från början. 

Samtidigt så blir kommunen ersättningsansvarig för alla kostnader som ett felaktigt beslutat bygglov innebär.

Föreningen försöker på alla sätt rädda Ljusterös natur, säkerheten på vägen runt vindkraftverken och möjligheterna att förtäta och utveckla bebyggelsen runt Ljusterö Torg.