Arkiv för juni, 2014

Byggförbud

Älmhults kommun har nekat en fastighetsägare bygglov på en fastighet som ligger i ett område med vindkraft.

Beslutet överklagades till Länsstyrelsen som gick på kommunens linje. Detta enligt uppgifter i Smålandsposten.

Om samma regler kommer att gälla på Ljusterö, innebär det att byggförbud gäller inom en radie av 1000 meter från den nya tilltänkta vindkraftsverket. Innebär bl.a. begränsningar av exploateringsmöjligheterna på Ljusterö Torg. Återigen visar det att vinskraftsverk på en ö som Ljusterö är vansinne.