Arkiv för mars, 2015

Utsikten mot söder från Ljusterö torg

storleksjamforelse1

Det tilltänkta vidkraftverket som Ljusterö Vind planerar för blir avsevärt högre än det nuvarande. Avståndet är lite drygt 1000 Meter.

I många länder är säkerhetsavståndet till vindkraftverk i denna storlek 2000 Meter

Blir detta ett dragplåster som lockar nya boenden runt Ljusterö torg ?

anm.

Bilden visar bara en storleksjämförelse mellan olika kända och okända referenser.