Arkiv för april, 2016

Boken ”Den sagolika gåvan till Ljusteroborna”

I boken kallar författaren vår förening för ”talibanförening” och framför sina högst personliga misstankar om att vår förening avsiktligt och planerat försökt infiltrera Ljusterö Hembygdsförening.  Vi vill härmed protestera mot detta påstående. Det finns ingen, och har aldrig funnits en ”infiltrationsplan” från vår förening.

Att medlemmar i vår förening dessutom är medlemmar i andra föreningar, kan vi inte och vill inte ha åsikter om. Det tillhör var och ens demokratiska rättighet.

Att hembygdföreningens verksamhet fortfarande mest handlar om arv och pengar, istället för kärnverksamheten Ljusterö hembygd kan även vi beklaga.