Styrelsen för föreningen kallar till årsstämma !

Medlemmarna i Föreningen Ljusterö Natur och Miljö kallas härmed till årsstämma, lördagen den 18 juni 2016, kl 14.00.

Plats: Västergården, i Bolby på Ljusterö

Föreningsmedlem, som inte personligen kan närvara vid stämman äger låta sig företrädas av ett befullmäktigat ombud, som också skall vara medlem.

DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande och sekreterare vid mötet
 3. Val av en justeringsman och en rösträknare
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse
 7. Revisorernas berättelse om styrelsens förvaltning under det gångna verksamhetsåret
 8. Fråga om ansvarsfrihet för den tid revisionen avser
 9. Fastställande av medlemsavgiften
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhetsåret
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
 12. Val av: a) Föreningens ordförande för en tid av ett år b) Styrelseledamöter c) Suppleanter med för dem fastställd turordning d) Tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall vara sammankallande
 13. Annat ärende som stämman vill ta upp
 14. Stämmans avslutande

Verksamhets- och förvaltningsberättelsen, verksamhetsplan, revisorernas berättelse samt inkomna motioner med styrelsens yttrande kommer att finnas tillgängliga inom två veckor före föreningsmötet. Handlingarna finns hos Jan Bergstedt, Hornsbergs Strand 75, 112 16 Stockholm, tel. 08-800191 eller 070-7582299.

 

0 Responses to “Styrelsen för föreningen kallar till årsstämma !” 1. Kommentera

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: