Arkiv för juni, 2017

Årsmöte

Härmed kallas alla medlemmar till föreningens årsmöte!

Årsmötet är den 25:e juni 2017 och hålls på Furuhäll (Jan Bergstedt) i Bolby på Ljusterö.

De som önskar ta del av kallelsen, kan maila till bevaraljustero@gmail.com