Archive for the 'Kraftö AB' Category

Vill du veta mer om planerna?

Kraftö AB planerar att bygga en vindkraftsverkspark med 23 vindkraftverk.  Bygglovsansökningar är inlämnade. Kommunen avvaktar med behandlingen tills kommunens vindkraftsutredning är klar och klubbad i kommunstyrelsen.

För mer information om planerna, se Kraftö AB,