Den ideella föreningen ” För Ljusterö Natur och Miljö ” står bakom denna hemsida och arbetar som första prioritering med att motverka planer på storskalig vindkraftutbyggnad på Ljusterö. Med storskalighet avses både storlek och antal.

Föreningen följer också planer för Ljusterös framtida utveckling. Det är viktigt att engagera sig i utvecklingen så att många problem och möjligheter för det framtida Ljusterö diskuteras och belyses.  Framför allt behöver fler få en möjlighet att tidigt ta del av planerade förändringar. Vi når detta bl. a. genom att vara en remissinstans för den kommunala planeringen.

Adressen är:

Föreningen för Ljusterö Natur och Miljö, c/o Jan Bergstedt, Hornsbergsstrand 75, 112 16 Stockholm

 

Allmänna synpunkter:

Det vindkraftverk som finns är rätt balans mellan nytta och naturvärden på Ljusterös begränsade yta. Accepterar vi ett till vindkraftverk, kommer utbyggnaden att fortsätta. Det gäller därför att stämma i bäcken.
30.000 fritidsboende kan inte acceptera att grunden för deras val av frid och naturvärden skall exploateras av ett fåtal markägare och ett bolag som endast styrs av vinstintresset.

Informationen till denna hemsida kommer från er som mailar in material.

Genom att maila till oss, ökar du kraften i våra gemensamma ansträngningar för att begränsa skadan på vår unika natur. Delge oss din information via mail, eller ge uttryck för spontana reaktioner på vår blogg*.

På denna hemsida finns brevexempel, kontaktlistor på personer att påverka samt argument mot överetablering av vindkraft m.m.

Vi uppmanar alla att maila, skriva eller ringa till berörda personer för att framföra just dina synpunkter på utformningen och placeringen av vindkraft .

Vill du stödja vårt gemensamma mål, maila ditt namn, fastighetsbeteckning och mailadress .

*Kommentara ett  befintligt inlägg eller kommentara under  fliken ”upprop”

15 Responses to “Om Ljusterö Natur och Miljö”


 1. 1 Dan Köhl december 2, 2014 kl. 7:52 e m

  Sverige skulle kunna fördubbla sin elprduktion bara genom att modernisera vattenkraftverken något. Ett exempel är kraftverket i Näsåker med 2 turbiner från 1949, och en från 1973. Skulle dessa bytas ut i vartenda kraftverk, måste man kanske sänka priserna på el så man byter inte ut turbinerna. Något behov av propellrar ovanför trädtopparna existera inte energiekonomiskt, bara i drömmares fantasier, och de som får stora bidrag för att bygga dem I USA är det redan dokumenterat hur de dödar fladdermöss, och 20 minuters neutral googling visar hur lite energi de ger.

  Jag ansluter mig till dem som inte vill att någon skall få våldföra sig mot naturen, bara för att vara miljöpolitiskt korrekt. Drömmar, känslor och tro tillhör medeltiden. Idag är det fakta som borde gälla.

 2. 2 Mats Frisell november 16, 2009 kl. 10:43 e m

  Hej go’ vänner i viken!
  Jag skrev för några år sedan en ”Ljusterövals”.
  Kanske kan vara något för vårt Ljusterö…

  Den är inspelad och klar med sång, gitarr, säckpipa och bas.
  Tänkte maila/dela den men vet inte hur?
  Med vänliga hälsningar
  /mats

 3. 3 Göran september 29, 2009 kl. 9:47 f m

  Boende på Ljusterö och läsare av detta forum är väl knappast förvånade över att Alexander Eriksson, djupt involverad i Kraftös planer, nu sitter anhållen för det spektakulära värdedepårånet i Västberga.

 4. 4 Joakim Ehrling augusti 13, 2009 kl. 2:23 f m

  Jag är själv en av dom som kör moppe som kanske låter lite för mkt, men varför klagar alla över det?
  om dom själva vill ha upp 23 stk bullrandes vindkraftverk, vad gör det om en moppe kör förbi 2 min och låter lite?

  Vet doc att Mats Eriksson har skällt på mina kompisar över mopparna att dom låter för mkt, och även mina kompisars bilar..
  tänk då med 23 vindkraftverk?

  hm..
  skulle vilja veta hur ni tänkte där.

 5. 5 Jan Skarvall april 11, 2009 kl. 7:10 e m

  Jag har uppdaterat 3D-modellerna av Kraftös 23 vindkraftverk, som man kan beskåda i Google Earth. Gå till http://web.telia.com/~u83803393/ för att se hur man gör. Nyheter är:

  1) Det befintliga vindkraftverket och det som är under uppförande är nu med i modellen.

  2) Jag har lagt in Kraftös fotomontage i Google Earth.

  3) Jag har tagit bort beskrivningen av hur man använder Google Earth plugin.

  Dessutom har nu Google uppdaterat Google Earth så att hela
  Ljusterö nu har god upplösning.

 6. 6 Björn Hasslar januari 12, 2009 kl. 3:15 e m

  Att ens fundera över att placera bullrande vindkraftverk i ett område som till största delen är ett friluftsområde måste gränsa till ett tankemässigt lågvattenmärke.
  Kan det vara så att de personer som är röstberättigade inom Österåkers kommun är bosatta på fastlandet medan de som bor på ön (08or) endast är berättigade att ta del av de beslut som fattas.
  Jag har själv ett landställe på annan ort och riskerar ett se på när kommunen över mitt huvud beslutar om en det ena en det andra.
  Jag vill härmed ansluta mig till den grupp som anser att Ljusreö är fel plats för storskalig vindkraft.

  Björn Hasslar
  Malungsvägen 80
  Sollentuna

 7. 7 Kjell Axel Jönsson januari 10, 2009 kl. 12:54 e m

  Jag vill härmed ansluta mig till den grupp som anser att Ljusreö är fel plats för storskalig vindkraft.

  Kjell Axel Jönsson
  Solbacken
  Solbacksvägen 6
  Hästede 2:4
  Västra Lagnö

 8. 8 Joakim Ehrling januari 7, 2009 kl. 5:33 e m

  det är idiotiskt att förstöra ljusterö med vindkraftverk!
  Visst, det är bra för miljön, men hur snyggt är det?

  Sätt vindkraftverken inne i stockholm stad så får vi se vad som tycker.

 9. 9 Jan Ingberg september 3, 2008 kl. 3:56 e m

  http://www.wind-watch bevakar industriell vindkraft delvis ur ett internationellt perspektiv.Besök sidan, där finns information som angår oss. Jämför deras framställan med den svenska Energimyndighetens. Energimyndigheten.se har skickat en brochyr till makthavare i länstyrelse och kommunstyrelser. Den finns tillgänglig på nätet. Citat ur denna:”energimyndigheten arbetar med att förenkla och underlätta tillstånds och planeringsprocessen för vindkraftsetablering genom att identifiera hinder och verka för att de undanröjs”. I samma friska och insiktsfulla demokratiska anda fortsätter det. tex ”När väl verken är byggda är reaktionerna ofta mindre negativa än innan”. Det konstateras att:” Människor har olika åsikter och mer eller mindre välgrundade meningar om vindkraft”. Vid en närmare granskning av deras påståenden och ”fakta” går det ganska enkelt att hitta uppgifter som motsäger deras påståenden. Sydhavsvind är en informativ sida på nätet, mer ödmjuk och en tabell på hur långt verken kommer att synas.

 10. 10 Mats Andersson juni 24, 2008 kl. 6:14 e m

  Kraftö¨s VD, S Brissman, framhåller att den tysta majoriteten är för den enorma koncentrationen av vindkraftverk till Ljusterö.

  Jag tror att det är precis tvärtom, och detta upprop är ett utmärkt initiativ för att visa motsatsen.

  Allt är bra med rimliga proportioner och 2-3 vindkraftverk för lokal elkonsumtion är acceptabelt, men inte 23 150 meters snurror.

  Va Lagnö 1:210

 11. 11 christina johansson Gummesson juni 16, 2008 kl. 5:45 e m

  Hej!
  jag ansluter mig helt till att detta med 23 st vindkraftverk är ett ”vansinnesprojekt”.
  Att tycka 2-3 st vindsnurror kunde vara tillräckligt för vår skärgårdsö, men 23 st. Det är för mig ofattbart att man kan trampa på människor som bott här i generationer och skött sina marker för att ha som en ekonomisk försäkring i fall att det skulle behövas. Man vill kanske att sina barn skall kunna stycka sig en tomt och bo kvar. Detta gör markerna värdelösa. Normgränsen är idag satt till 500m, på Gotland är normgränsen 1000m och i Lycksele är normgränsen 2000m. Är det lagligt att upprätta vindkraftverk utan grannars medgivande? Jag är också upprörd över hur informationen gått ut till allmänheten(alldeles för sent och för dåligt skött)
  Mvh Christina

 12. 12 Ulla Heurlin juni 16, 2008 kl. 6:45 f m

  Kraftö refererar till Miljöbalken 3 Kap 8 paragrafen: Mark- och vattenområden som är särskilt lämpliga för anläggningar för industriell produktion…… Är Ljusterö ”särskilt lämpat”? Naturligtvis inte – av många anledningar.

  Vidare i Miljöbalken: En verksamhet eller åtgärd får inte bedrivas eller vidtas om den medför risk för att ett stort antal människor får sina levnadsförhållanden väsentligt försämrade eller miljön försämras avsevärt.

  Under 4 Kap ”Särskilda bestämmelser för hushållning med mark och vatten för vissa områden i landet” Inom ett antal områden skall turismens och friluftlivets, främst det rörliga friluftlivets, intressen särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön bl.a. Kustområdena och skärgårdarna i Södermanland och Uppland från Oxelösund till Herräng och Singö (Norrtälje).

  På annnan web-plats ”www.vindkompaniet.se” kan man läsa: ”Bästa placeringen av vindkraftparker är ute till havs och i Norrlands inland. I dessa miljöer är vindenergin störst och med god planering blir störningen på natur och friluftliv små.

 13. 13 Eva Runsö juni 15, 2008 kl. 9:33 f m

  Det känns tråkigt att bli tvungen att välja mellan bara de två klara/planerade eller över tjugo stycken!! Då jag är helt emot kärnkraft (vill inte ha slutförvaring i närheten av där jag bor heller)ser jag vind- och solkraft som de realistiska möjligheterna. Vindkraft i större skala och solkraft i mindre. Jag tycker också att Ljusterö väl borde ha plats för fler än två ”snurror” men så många som nu planeras för är för många. På det mötet jag var på fick vi informationen att ”det behövdes så många för att de som bygger nätet ska tycka det är lönsamt med en ny sjökabel” jag kommer aldrig att tycka det är OK med 23 st, om det betyder att det inte blir fler än två vindkraftverk på Ljusterö så får de väl byggas på någon annan plats där det är billigare att bygga kabel. Vårat hus är min ”pensionsförsäkring”. Vem ersätter mig för ev. försämring av värdet. Dessutom känns det osäkert med ljudet, bara risken att få en ljudmatta som aldrig tystnar…..Fem -sex snurror tycker jag vore OK, med då blir det väl inte lönsamt? Det blir solfångare för vår del och vindel (fast inte från Ljusterö det är för dyrt).

 14. 14 Jan Skarvall juni 14, 2008 kl. 8:22 e m

  Den som vill se Ljusterö späckat med ytterligare 23 vindkraftverk, och kanske hur det ter sig från sitt favoritställe på Ljusterö kan ta sig en titt med hjälp av Google Earth här: http://janne.homeip.net/

 15. 15 Dag Hasslegren juni 3, 2008 kl. 10:40 f m

  Härmed vill jag ansluta mig till de personer som i sig ser vindkraft som ett energialternativ men att Ljusterö ej är ett område som är naturligt ur bl a miljösynpunkt!

  Dag Hasslegren

  Västra Lagnö 1:157


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: