Archive Page 2

Upprop mot vindkraftverk 2 !

 

Denna  kravlista  har vi skickat till berörda parter !

 

Ett vindkraftverk rakt söder om Ljusterö Torg, med samma höjd som Kaknästornet kommer att omöjliggöra ny bebyggelse runt torget!

 

 

 

 

Årsstämma 2014

Styrelsen kallar till årsmöte  den 28:e juni kl. 14.00 i Västergården, Bolby

Kallelse till årsstämma 2014

 

Årsmötesprotokoll 28 juni 2014 prk (3)

 

Vindkrafttverk 2 – Nästan lika högt som Kaknästornet!

Våra legala möjligheter att stoppa övergreppet på Ljusterös natur är slut.

Vi har provat alla vägar, men nu är möjligheterna slut. Vindkraftverk 2 har nu fått sitt bygglov.

Det som nu kan stoppa vindkraftsprojektet är om Ljusterö Vind inte lyckas få ihop finansieringen. För det krävs fler personer som tecknar vindkraftsandelar.

Vi uppmanar därför Ljusteröbor att inte stödja Ljusterö Vind av följande skäl:

Ljusterö är ett unikt rekreationsområde och har en enastående natur. Ett gigantiskt vindkraftverk skall inte placeras mitt i detta riksintresseskyddade område.

Ett vindkraftverk beläget 1000 meter rakt i söder sett från Ljusterö Torg,  kommer att försvåra utbyggnaden av torget med butiker och kringliggande bebyggelse.

Vindkraftverket är en hälsofara för de som bor i närheten. Idag är kravet 1000 meter till bebyggelse. Även då bygglovet gavs, var kravet 1000 meter klubbat av kommunstyrelsen. Trots det godkändes bygglovet med bara 500 meter.

Den negativa påverkan som vindkraftverk har på enskilda har uppmärksammats mycket under de senaste åren. Därför har det på många håll ökats till 2000 meter.

Placeringen vid stora vägen innebär en fara för bilar, cyklister och gående.

Varför skall ett fåtal intressenter i Ljusterö Vind få påverka så många negativt på Ljusterö ?

 

Begränsa vårfisket !

Föreningen skall stödja förslag om att begränsa fisket runt Ljusterö på våren. Fisken borde vara fredad tills lektiden är över.  Skall vi ha ett hållbart fiske i framtiden så är detta en självklarhet.

 

Ansökan om resning hos Svea Hovrätt

Föreningen har ansökt om resning hos Svea Hovrätt. Det vi framfört som skäl är det faktum att bygglovet beviljades av Conny Söderström, samtidigt som han var styrelsemedlem i Ljusterö Vind och ägde vindandelar. Detta är ett solklart fall av jäv, vilket gör att beslutet skall ogiltigförklaras.

Får vi ansökan beviljad, så får hela rättsprocessen tas om från början. 

Samtidigt så blir kommunen ersättningsansvarig för alla kostnader som ett felaktigt beslutat bygglov innebär.

Föreningen försöker på alla sätt rädda Ljusterös natur, säkerheten på vägen runt vindkraftverken och möjligheterna att förtäta och utveckla bebyggelsen runt Ljusterö Torg.

 

Ansökan om resning till Högsta Förvaltningsdomstolen.

Föreningen har ansökt om resning i målet beträffande Vindkraftverk 2:s  vara eller inte vara.

Resningsansökan som är ställt till Högsta Förvaltningsdomstolen, tar sikte på att Länsstyrelsen i sin prövning fattat beslut på felaktiga

avståndsuppgifter från motparten, vilka föreningen inte fick en möjlighet att kommentera. Avstånden från vindkraftverket till de närmast boende var felaktiga och missvisande.

Detta är ett grovt rättegångsfel, vilket borde göra att vår resningsansökan beviljas.

 

 

Vindkraft och infraljud

Nu har även den svenska Läkartidningen uppmärksammat problemen med infraljud från Vindkraftverk.

Tidigare har vi gett en mängd utländska referenser men här en publicerad i Läkartidningen: vindkraft och infraljud

 

Medlemsblad 2013 : 2 ute nu!

Du kan ladda ner det genom att trycka här: medlemsblad2013 – 2

Medlemsblad 2013

Har du inte fått medlemsbladet för 2013, kan du hämta det här: medlemsblad2013

Förvaltningsrätten

Förvaltningsrätten gav oss inte prövningstillstånd. Det är anmärkningsvärt att den politiska viljan är så stark att den även påverkar juridiken för Förvaltningsrätten.

Men vi ger inte upp! Vi tror inte att vindkraftssubventionerna överlever nästa mandatperiod. Subventionerna kanske tas bort för vindkraft till förmån för t. ex. solpaneler.

Därför gäller det att fördröja byggstarten av vindkraftverk 2 ytterligare ett par år.  Vi återkommer med besked om hur vi skall gå tillväga.

Skärgården på och runt Ljusterö skall inte förfulas med gigantiska vindkraftverk.  Hur skall man få utveckling runt Ljusterö torg med 150 meter höga vindkraftverk rakt i söder?