Archive Page 2

Årsstämma 2015

Årsstämma kommer att hållas lördagen den 5:e juli kl. 15.00 i Västergården, Bolby.

Utsikten mot söder från Ljusterö torg

storleksjamforelse1

Det tilltänkta vidkraftverket som Ljusterö Vind planerar för blir avsevärt högre än det nuvarande. Avståndet är lite drygt 1000 Meter.

I många länder är säkerhetsavståndet till vindkraftverk i denna storlek 2000 Meter

Blir detta ett dragplåster som lockar nya boenden runt Ljusterö torg ?

anm.

Bilden visar bara en storleksjämförelse mellan olika kända och okända referenser.

Byggförbud

Älmhults kommun har nekat en fastighetsägare bygglov på en fastighet som ligger i ett område med vindkraft.

Beslutet överklagades till Länsstyrelsen som gick på kommunens linje. Detta enligt uppgifter i Smålandsposten.

Om samma regler kommer att gälla på Ljusterö, innebär det att byggförbud gäller inom en radie av 1000 meter från den nya tilltänkta vindkraftsverket. Innebär bl.a. begränsningar av exploateringsmöjligheterna på Ljusterö Torg. Återigen visar det att vinskraftsverk på en ö som Ljusterö är vansinne.

 

 

Upprop mot vindkraftverk 2 !

 

Denna  kravlista  har vi skickat till berörda parter !

 

Ett vindkraftverk rakt söder om Ljusterö Torg, med samma höjd som Kaknästornet kommer att omöjliggöra ny bebyggelse runt torget!

 

 

 

 

Årsstämma 2014

Styrelsen kallar till årsmöte  den 28:e juni kl. 14.00 i Västergården, Bolby

Kallelse till årsstämma 2014

 

Årsmötesprotokoll 28 juni 2014 prk (3)

 

Vindkrafttverk 2 – Nästan lika högt som Kaknästornet!

Våra legala möjligheter att stoppa övergreppet på Ljusterös natur är slut.

Vi har provat alla vägar, men nu är möjligheterna slut. Vindkraftverk 2 har nu fått sitt bygglov.

Det som nu kan stoppa vindkraftsprojektet är om Ljusterö Vind inte lyckas få ihop finansieringen. För det krävs fler personer som tecknar vindkraftsandelar.

Vi uppmanar därför Ljusteröbor att inte stödja Ljusterö Vind av följande skäl:

Ljusterö är ett unikt rekreationsområde och har en enastående natur. Ett gigantiskt vindkraftverk skall inte placeras mitt i detta riksintresseskyddade område.

Ett vindkraftverk beläget 1000 meter rakt i söder sett från Ljusterö Torg,  kommer att försvåra utbyggnaden av torget med butiker och kringliggande bebyggelse.

Vindkraftverket är en hälsofara för de som bor i närheten. Idag är kravet 1000 meter till bebyggelse. Även då bygglovet gavs, var kravet 1000 meter klubbat av kommunstyrelsen. Trots det godkändes bygglovet med bara 500 meter.

Den negativa påverkan som vindkraftverk har på enskilda har uppmärksammats mycket under de senaste åren. Därför har det på många håll ökats till 2000 meter.

Placeringen vid stora vägen innebär en fara för bilar, cyklister och gående.

Varför skall ett fåtal intressenter i Ljusterö Vind få påverka så många negativt på Ljusterö ?

 

Begränsa vårfisket !

Föreningen skall stödja förslag om att begränsa fisket runt Ljusterö på våren. Fisken borde vara fredad tills lektiden är över.  Skall vi ha ett hållbart fiske i framtiden så är detta en självklarhet.