Archive Page 3

Ansökan om resning hos Svea Hovrätt

Föreningen har ansökt om resning hos Svea Hovrätt. Det vi framfört som skäl är det faktum att bygglovet beviljades av Conny Söderström, samtidigt som han var styrelsemedlem i Ljusterö Vind och ägde vindandelar. Detta är ett solklart fall av jäv, vilket gör att beslutet skall ogiltigförklaras.

Får vi ansökan beviljad, så får hela rättsprocessen tas om från början. 

Samtidigt så blir kommunen ersättningsansvarig för alla kostnader som ett felaktigt beslutat bygglov innebär.

Föreningen försöker på alla sätt rädda Ljusterös natur, säkerheten på vägen runt vindkraftverken och möjligheterna att förtäta och utveckla bebyggelsen runt Ljusterö Torg.

 

Ansökan om resning till Högsta Förvaltningsdomstolen.

Föreningen har ansökt om resning i målet beträffande Vindkraftverk 2:s  vara eller inte vara.

Resningsansökan som är ställt till Högsta Förvaltningsdomstolen, tar sikte på att Länsstyrelsen i sin prövning fattat beslut på felaktiga

avståndsuppgifter från motparten, vilka föreningen inte fick en möjlighet att kommentera. Avstånden från vindkraftverket till de närmast boende var felaktiga och missvisande.

Detta är ett grovt rättegångsfel, vilket borde göra att vår resningsansökan beviljas.

 

 

Vindkraft och infraljud

Nu har även den svenska Läkartidningen uppmärksammat problemen med infraljud från Vindkraftverk.

Tidigare har vi gett en mängd utländska referenser men här en publicerad i Läkartidningen: vindkraft och infraljud

 

Medlemsblad 2013 : 2 ute nu!

Du kan ladda ner det genom att trycka här: medlemsblad2013 – 2

Medlemsblad 2013

Har du inte fått medlemsbladet för 2013, kan du hämta det här: medlemsblad2013

Förvaltningsrätten

Förvaltningsrätten gav oss inte prövningstillstånd. Det är anmärkningsvärt att den politiska viljan är så stark att den även påverkar juridiken för Förvaltningsrätten.

Men vi ger inte upp! Vi tror inte att vindkraftssubventionerna överlever nästa mandatperiod. Subventionerna kanske tas bort för vindkraft till förmån för t. ex. solpaneler.

Därför gäller det att fördröja byggstarten av vindkraftverk 2 ytterligare ett par år.  Vi återkommer med besked om hur vi skall gå tillväga.

Skärgården på och runt Ljusterö skall inte förfulas med gigantiska vindkraftverk.  Hur skall man få utveckling runt Ljusterö torg med 150 meter höga vindkraftverk rakt i söder?

Årsmöte 2013 – Verksamhetsåret 2012

Kallelse till årsstämma för verksamhetsåret 2012

Medlemmarna i Föreningen Ljusterö Natur och Miljö kallas härmed till

årsstämma, söndagen den

16 juni 2013, kl 14.00

.

Plats: Församlingshemmet på Ljusterö, innanför Ljusterö skola